About Me


  • Marmara University, Institute of Fine Arts
  • Marmara University, Department of Fine Arts
  • Ankara University, Faculty of Communication

Seval Özcan, Haziran 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden  mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. “Müzelerin Markalaşmasının önemi ve süreçleri” konulu akademik çalışmalar yapmaktadır. Konuyla ilgili seminerler vermektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde doktora çalışmasını sürdürüyor. Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Sanatçı, tuval üzerinde farklı dokular ve katmanlarla kompozisyonlar oluşturmakta, tablolarında Doğu ve Batı sanatını kendine özgü bir üslupla harmanlamıştır. Kimi zaman eserlerinde hayatımızdaki geçişlere, kimi zamanda toplumsal problemlere vurgu yapmayı hedefleyen sanatçı, eserlerindeki siyah beyaz ton geçişleriyle karanlığın içindeki aydınlığa, aydınlığın içindeki karanlığa dikkat çekmek istiyor. Çalışmalarında uzay, gezegenler, dünyamız, halı motifleri, insanlık, boşluk, ritim, devinim, derinlik, boyut gibi temaları işleyen Seval Özcan, Avrupa’nın birçok şehrine kültür seyahatleri gerçekleştirdi. Bir süre İngiltere ve İtalya’da yaşadı. Televizyon programcılığı, sunuculuk ve etkili sunum teknikleri üzerine çeşitli eğitimler aldı.  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimlerini tamamladı.

Birçok televizyon kanalında yayınlanan başarılı ve kaliteli dizi, filmlerde çağdaş sanat tabloları her hafta izleyici ile buluşan sanatçı, inovasyon kavramının yaşamın her alanında yarattığı ve yaratacağı etkiye yürekten inanmaktadır. Eskrim  ve yelken sporlarına uzun yıllar devam eden sanatçı,çalışmalarını ve yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Sanatçının 12. Contemporary İstanbul’da tabloları sergilendi. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin ve sanatçılarının katıldığı 12. Contemporary İstanbul 2017 de sanatçının tabloları büyük ilgi gördü. Ankara Marka Festivali 2017 de ‘Müzelerin Markalaşmasının Önemi’ adlı konferans başlığıyla konuşmacı olarak yer aldı.

Web sitesi :www.sevalozcan.com

Seval Özcan was born in Istanbul in June 1983. She graduated from Ankara University Faculty of Communication and Marmara University Department of Fine Arts. She obtained her Master of Arts Degree from the Marmara University, Institute of Fine Arts. She is conducting academic studies on “The Advantages and Processes of Branding of Museums”. She continues her doctoral studies at Marmara University, Institute of Fine Arts. She delivers lectures as a faculty member at Medipol University.

The artist creates abstract compositions with various textures and layers on canvas, and bears witness to the world’s and humanity’s silent scream in her paintings. Aiming to emphasize sometimes the transitions in our lives and sometimes social problems, the artist wants to draw attention to the light in the darkness and the darkness in the light with the black-and-white tone transitions in her works. Seval Özcan has worked on such themes as space, planets, our world, carpet motifs, humanity, space, rhythm, motion, depth and dimension in her works and made cultural trips to many cities of Europe. She has lived in England and Italy for a while.

The artist, whose contemporary works of art meet viewers in successful and high quality TV series and movies published on many television channels, sincerely believes in the impact that the concept of innovation has created and will create in every area of ​​life. The artist has been fencing and sailing for many years and continues his works and life in Istanbul. The artist’s paintings were exhibited at the 12th Edition of Contemporary Istanbul The artist’s paintings have attracted considerable attention in the 12th Edition of Contemporary Istanbul held in 2017, to which leading galleries and artists from Turkey and the World participated. She gave a speech titled ‘Branding of Museums’ in Ankara Brand Festival 2017. She delivers these speeches to various institutions.

Web site :www.sevalozcan.com